ผ่าตัดกระเพาะ เสียชีวิต จริงหรือ ความจริงที่คุณควรรู้

การผ่าตัดกระเพาะ เป็นหนึ่งในหัตถการทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าในปัจจุบันมีเทคนิคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย แต่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตอยู่บ้าง ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก อัตราการเสียชีวิตจากการ ผ่าตัดกระเพาะ เสียชีวิต อยู่ที่ประมาณ 1-2% ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัด อายุและสุขภาพของผู้ป่วย

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดกระเพาะ ได้แก่ การติดเชื้อบริเวณแผล เลือดออกผิดปกติ ปัญหาระบบทางเดินอาหาร และภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาระงับความรู้สึก ดังนั้นผู้ป่วยต้องได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัด

การผ่าตัดกระเพาะจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม แพทย์จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงและประโยชน์ก่อนตัดสินใจผ่าตัด ส่วนผู้ป่วยเองควรปรึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรวมถึงโอกาสที่จะประสบภาวะแทรกซ้อนก่อนให้คำยินยอม

การผ่าตัดกระเพาะคืออะไร ?

การผ่าตัดกระเพาะ (Bariatric Surgery) เป็นวิธีการรักษาโรคอ้วนที่มีประสิทธิภาพ โดยการลดขนาดกระเพาะอาหารหรือเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินอาหารเพื่อจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทานและการดูดซึมสารอาหาร การผ่าตัดนี้มีหลายวิธี เช่น การผ่าตัดกระเพาะแบบสลีฟ (Sleeve Gastrectomy) และการผ่าตัดบายพาสกระเพาะ (Gastric Bypass) การผ่าตัดกระเพาะช่วยลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญและสามารถปรับปรุงสุขภาพโดยรวมได้ เช่น ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ

การผ่าตัดกระเพาะคืออะไร

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดกระเพาะ

การผ่าตัดกระเพาะอาหารเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยวิธีอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดนี้มีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบดังนี้

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น

การติดเชื้อ

 • สาเหตุ : การติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่แผลผ่าตัดสัมผัสกับเชื้อโรค
 • อาการ : บวม แดง ร้อน และเจ็บบริเวณแผลผ่าตัด มีไข้สูง
 • การป้องกัน : การรักษาความสะอาดของแผลผ่าตัด การใช้ยาปฏิชีวนะตามคำแนะนำของแพทย์

เลือดออก

 • สาเหตุ : การผ่าตัดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือด
 • อาการ : มีเลือดออกมากผิดปกติ บวมและเจ็บบริเวณแผลผ่าตัด
 • การป้องกัน : การตรวจสอบและควบคุมการแข็งตัวของเลือดก่อนการผ่าตัด

ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

 • สาเหตุ : การนอนนิ่งนานหลังการผ่าตัดอาจทำให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ
 • อาการ : ปวด บวม และแดงบริเวณขา หายใจลำบาก
 • การป้องกัน : การเคลื่อนไหวร่างกายเบา ๆ หลังการผ่าตัด การใช้ยาละลายลิ่มเลือดตามคำแนะนำของแพทย์

การรั่วของกระเพาะอาหาร

 • สาเหตุ : การเย็บหรือการต่อกระเพาะอาหารอาจไม่สมบูรณ์
 • อาการ : ปวดท้องรุนแรง มีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน
 • การป้องกัน : การตรวจสอบการเย็บและการต่อกระเพาะอาหารอย่างละเอียดในระหว่างการผ่าตัด

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนระยะยาว

การขาดสารอาหาร

 • สาเหตุ : การดูดซึมสารอาหารลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหาร
 • อาการ : อ่อนเพลีย ผิวแห้ง ผมร่วง เล็บเปราะ
 • การป้องกัน : การรับประทานอาหารเสริมตามคำแนะนำของแพทย์ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ

การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร

 • สาเหตุ : การระคายเคืองจากกรดในกระเพาะอาหาร
 • อาการ : ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน มีเลือดในอุจจาระ
 • การป้องกัน : การรับประทานยาลดกรดตามคำแนะนำของแพทย์ การหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่กระตุ้นการเกิดกรด

การเกิดนิ่วในถุงน้ำดี

 • สาเหตุ : การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วหลังการผ่าตัด
 • อาการ : ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน
 • การป้องกัน : การรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ การตรวจสุขภาพเป็นประจำ

การผ่าตัดกระเพาะอาหารเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้ป่วยควรตระหนักถึงความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การปรึกษาแพทย์และการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

สถิติการเสียชีวิตจากการผ่าตัดกระเพาะ

แม้ว่าการผ่าตัดกระเพาะจะมีความเสี่ยง ผ่าตัดกระเพาะ เสียชีวิต แต่สถิติการเสียชีวิตจากการผ่าตัดนี้ค่อนข้างต่ำ โดยทั่วไปอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 0.1-0.5% ซึ่งถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากโรคอ้วนที่ไม่ได้รับการรักษา การเลือกศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์และการดูแลหลังการผ่าตัดที่ดีสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดกระเพาะ

การปรึกษาแพทย์และทีมสุขภาพ

การปรึกษาแพทย์และทีมสุขภาพเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดกระเพาะ

 • การประเมินสภาพร่างกาย : แพทย์จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อประเมินความพร้อมของร่างกายในการผ่าตัด รวมถึงการตรวจเลือดและการตรวจอื่น ๆ ที่จำเป็น
 • การประเมินสภาพจิตใจ : การผ่าตัดกระเพาะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ในชีวิต ผู้ป่วยควรมีการประเมินสภาพจิตใจเพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้
 • การให้คำปรึกษา : แพทย์และทีมสุขภาพจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัด ความเสี่ยง และการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดกระเพาะ

 • การลดปริมาณอาหาร : ผู้ป่วยควรเริ่มลดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ เพื่อให้ร่างกายคุ้นเคยกับการรับประทานอาหารในปริมาณน้อยลง
 • การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ : ควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์และมีสารอาหารครบถ้วน เช่น ผัก ผลไม้ โปรตีน และธัญพืช
 • การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูง : อาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูงอาจทำให้การฟื้นตัวหลังการผ่าตัดช้าลง

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดกระเพาะ

 • การออกกำลังกายเบา ๆ : ผู้ป่วยควรเริ่มออกกำลังกายเบา ๆ เช่น การเดิน การยืดเส้นยืดสาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย
 • การเพิ่มความเข้มข้นของการออกกำลังกาย : เมื่อร่างกายเริ่มคุ้นเคยกับการออกกำลังกายเบา ๆ แล้ว ควรเพิ่มความเข้มข้นของการออกกำลังกาย เช่น การวิ่งเบา ๆ หรือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ

การหยุดสูบบุหรี่และลดการดื่มแอลกอฮอล์

การหยุดสูบบุหรี่และลดการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดกระเพาะ

 • การหยุดสูบบุหรี่ : การสูบบุหรี่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดได้ ผู้ป่วยควรหยุดสูบบุหรี่อย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด
 • การลดการดื่มแอลกอฮอล์ : การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปสามารถทำให้การฟื้นตัวหลังการผ่าตัดช้าลง ผู้ป่วยควรลดการดื่มแอลกอฮอล์หรือหยุดดื่มอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด

การดูแลหลังการผ่าตัดกระเพาะ

การดูแลหลังการผ่าตัดกระเพาะ

หลังการผ่าตัดกระเพาะ ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เช่น 

การรับประทานอาหารที่เหมาะสม

หลังการผ่าตัดกระเพาะ การรับประทานอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากกระเพาะอาหารมีขนาดเล็กลงและการย่อยอาหารอาจเปลี่ยนแปลงไป คำแนะนำในการรับประทานอาหารมีดังนี้

 • แบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อเล็ก ๆ : รับประทานอาหารวันละ 5-6 มื้อเล็ก ๆ แทนการรับประทานอาหารมื้อใหญ่
 • เคี้ยวอาหารให้ละเอียด : เพื่อช่วยในการย่อยอาหารและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาทางเดินอาหาร
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูง : อาหารเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการไม่สบายท้องและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพ
 • ดื่มน้ำเพียงพอ : แต่ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหาร เพื่อไม่ให้กระเพาะอาหารเต็มเร็วเกินไป
 • รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง : เช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา ไข่ และถั่ว เพื่อช่วยในการฟื้นฟูร่างกาย

การออกกำลังกายเบา ๆ

การออกกำลังกายเบา ๆ เป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัดกระเพาะ การออกกำลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและช่วยในการฟื้นฟูร่างกาย คำแนะนำในการออกกำลังกายมีดังนี้

 • เริ่มต้นด้วยการเดินเบา ๆ : เดินประมาณ 10-15 นาทีต่อวัน และค่อย ๆ เพิ่มระยะเวลาและความเข้มข้น
 • หลีกเลี่ยงการยกของหนัก : ในช่วงแรกหลังการผ่าตัด ควรหลีกเลี่ยงการยกของหนักเพื่อป้องกันการเกิดแผลผ่าตัดฉีกขาด
 • ทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้แรงมาก : เช่น โยคะหรือการยืดเส้นยืดสาย เพื่อช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

การติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

การติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบความคืบหน้าและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำในการติดตามผลการรักษามีดังนี้

 • นัดพบแพทย์ตามกำหนด : เพื่อให้แพทย์ตรวจสอบความคืบหน้าและปรับแผนการรักษาตามความเหมาะสม
 • ตรวจเลือดและตรวจสุขภาพเป็นประจำ : เพื่อตรวจสอบระดับสารอาหารและป้องกันการขาดสารอาหาร
 • รายงานอาการผิดปกติ : หากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ หรืออาเจียน ควรแจ้งแพทย์ทันที

การระวังการขาดสารอาหารและปัญหาทางสุขภาพอื่น ๆ

หลังการผ่าตัดกระเพาะ ผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงในการขาดสารอาหารและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ คำแนะนำในการระวังและป้องกันมีดังนี้

 • รับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริม : ตามคำแนะนำของแพทย์ เช่น วิตามินบี12 ธาตุเหล็ก และแคลเซียม
 • ตรวจสอบน้ำหนักตัวเป็นประจำ : เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ : เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเพิ่มเติม

การดูแลหลังการผ่าตัดกระเพาะอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คำแนะนำและข้อควรระวังในการผ่าตัดกระเพาะ

การผ่าตัดกระเพาะเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้ป่วยควรพิจารณาอย่างรอบคอบและปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความเหมาะสม ควรเลือกศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์และศูนย์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สรุป

การผ่าตัดกระเพาะ เสียชีวิตเป็นวิธีการรักษาโรคอ้วนที่มีประสิทธิภาพ แต่มีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่ควรพิจารณา การเตรียมตัวและการดูแลหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัว ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัย