5 คลินิก ตัดกระเพาะลดน้ำหนัก ที่น่าสนใจปี 2024

การตัดกระเพาะลดน้ำหนักเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาโรคอ้วนและน้ำหนักเกิน ในประเทศไทยมีคลินิกหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ บทความนี้จะนำเสนอ 5 คลินิกตัดกระเพาะลดน้ำหนักที่ดีที่สุดในปี 2024 โดยพิจารณาจากคุณภาพการบริการ ความเชี่ยวชาญของแพทย์ และความพึงพอใจของผู้ป่วย แต่ก่อนที่เราจะไปดูคลินิกเรามาทำความรู้จักกับการผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักและวิธีการเลือกคลินิกเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ

การผ่าตัดลดน้ำหนัก (Bariatric Surgery) คืออะไร

การผ่าตัดลดน้ำหนัก หรือที่เรียกว่า Bariatric Surgery เป็นการผ่าตัดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน การผ่าตัดนี้มีหลายวิธี เช่น การผ่าตัดกระเพาะอาหาร (Gastric Bypass) การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร (Sleeve Gastrectomy) และการใส่แหวนรัดกระเพาะอาหาร (Gastric Banding) การผ่าตัดเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยลงและดูดซึมสารอาหารได้น้อยลง ส่งผลให้น้ำหนักลดลง

ใครสามารถทำการผ่าตัดลดน้ำหนักได้บ้าง

การผ่าตัดลดน้ำหนัก หรือที่เรียกว่า Bariatric Surgery เป็นวิธีการที่ใช้ในการช่วยลดน้ำหนักสำหรับผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย การผ่าตัดนี้ไม่เหมาะสำหรับทุกคน มีเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาเพื่อให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนี้

1. ดัชนีมวลกาย (BMI)

ดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินระดับความอ้วนของบุคคล โดยคำนวณจากน้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง การผ่าตัดลดน้ำหนักเหมาะสำหรับผู้ที่มี

 • BMI มากกว่า 40 : ซึ่งถือว่าเป็นโรคอ้วนระดับรุนแรง
 • BMI มากกว่า 35 : และมีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับความอ้วน เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ

2. ความล้มเหลวในการลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่น

การผ่าตัดลดน้ำหนักมักจะพิจารณาสำหรับผู้ที่พยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยาลดน้ำหนักแล้วไม่ประสบความสำเร็จ การผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อวิธีการอื่น ๆ ไม่ได้ผล

3. สุขภาพจิตและความพร้อมทางจิตใจ

การผ่าตัดลดน้ำหนักต้องการการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างมากหลังการผ่าตัด ดังนั้นผู้ที่ต้องการผ่าตัดต้องมีสุขภาพจิตดีและมีความพร้อมทางจิตใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย และการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

4. อายุ

โดยทั่วไปการผ่าตัดลดน้ำหนักเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-65 ปี เนื่องจากในช่วงอายุน้อยกว่านี้ร่างกายยังคงเจริญเติบโตและพัฒนาอยู่ และในช่วงอายุมากกว่านี้อาจมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดสูงขึ้น

การผ่าตัดกระเพาะอาหาร

ประโยชน์จากการรักษาโรคอ้วนโดยการผ่าตัดกระเพาะอาหาร

การรักษาโรคอ้วนโดยการผ่าตัดกระเพาะอาหาร หรือที่เรียกว่าการผ่าตัดลดน้ำหนัก (Bariatric Surgery) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้ป่วยลดน้ำหนักและปรับปรุงสุขภาพโดยรวมได้อย่างยั่งยืน การผ่าตัดนี้มีประโยชน์หลายประการที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมากมาย ดังนี้

ลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพ

การผ่าตัดลดน้ำหนักช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดน้ำหนักที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดนี้มักจะมีผลในระยะยาว ซึ่งแตกต่างจากการลดน้ำหนักด้วยวิธีอื่น ๆ ที่อาจมีผลในระยะสั้น การผ่าตัดช่วยลดขนาดกระเพาะอาหาร ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและบริโภคอาหารได้น้อยลง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในระบบฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมความหิวและความอิ่ม

ปรับปรุงสุขภาพ

การลดน้ำหนักที่เกิดจากการผ่าตัดมีผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วน เช่น

 • เบาหวานชนิดที่ 2 : การผ่าตัดลดน้ำหนักสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและในบางกรณีอาจทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ยารักษาเบาหวานอีกต่อไป
 • ความดันโลหิตสูง : การลดน้ำหนักช่วยลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคหัวใจ : การลดน้ำหนักช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและภาวะหลอดเลือดตีบ
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ : การลดน้ำหนักช่วยลดอาการหยุดหายใจขณะหลับและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ

เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว

การลดน้ำหนักช่วยลดอาการปวดข้อและเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าและข้อสะโพก การลดน้ำหนักช่วยลดแรงกดดันที่ข้อเหล่านี้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นและมีความคล่องตัวมากขึ้น

ปรับปรุงคุณภาพชีวิต

การลดน้ำหนักและการปรับปรุงสุขภาพที่เกิดจากการผ่าตัดช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวม ผู้ป่วยมักจะรู้สึกดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การลดน้ำหนักช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมที่เคยทำไม่ได้มาก่อน เช่น การออกกำลังกาย การเดินทาง และการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความอ้วน

วิธีการเลือกคลินิกตัดกระเพาะเลือกอย่างไร

การเลือกคลินิกสำหรับการผ่าตัดลดน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากการผ่าตัดนี้มีความซับซ้อนและต้องการการดูแลที่ดีจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อที่ควรพิจารณา

ความเชี่ยวชาญของแพทย์

การเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผ่าตัดลดน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญ ควรตรวจสอบประวัติการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์การทำงานของแพทย์ นอกจากนี้ ควรสอบถามเกี่ยวกับจำนวนการผ่าตัดที่แพทย์ได้ทำและผลลัพธ์ที่ได้จากการผ่าตัดเหล่านั้น

การรับรองและมาตรฐาน

เลือกคลินิกที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้ เช่น การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง การรับรองเหล่านี้เป็นการยืนยันว่าคลินิกมีมาตรฐานการรักษาที่ดีและปลอดภัย

รีวิวและคำแนะนำ

การอ่านรีวิวจากผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาเป็นวิธีที่ดีในการประเมินคุณภาพของคลินิก ควรค้นหาความคิดเห็นจากหลายแหล่งเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจน นอกจากนี้ การขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดลดน้ำหนักก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น

บริการหลังการผ่าตัด

การดูแลหลังการผ่าตัดเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ควรตรวจสอบว่าคลินิกมีบริการติดตามผลและการดูแลหลังการผ่าตัดที่ดี เช่น การนัดหมายตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และการสนับสนุนทางจิตใจ การมีบริการเหล่านี้จะช่วยให้คุณฟื้นตัวได้เร็วและมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ค่าใช้จ่าย

การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ควรทำ ควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ ควรตรวจสอบว่าคลินิกมีการครอบคลุมจากประกันสุขภาพหรือไม่ การมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคุณ

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ควรพิจารณาสถานที่ตั้งของคลินิกและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ เช่น ห้องพักฟื้นที่สะดวกสบาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อื่น ๆ ที่จำเป็น

การให้คำปรึกษาเบื้องต้น

การให้คำปรึกษาเบื้องต้นเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้คุณเข้าใจถึงกระบวนการผ่าตัดและผลลัพธ์ที่คาดหวัง ควรเลือกคลินิกที่มีการให้คำปรึกษาอย่างละเอียดและตอบคำถามของคุณได้อย่างชัดเจน

ความสะอาดและความปลอดภัย

ความสะอาดและความปลอดภัยของคลินิกเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ควรตรวจสอบว่าคลินิกมีมาตรการในการควบคุมการติดเชื้อและรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด

5 คลินิกตัดกระเพาะลดน้ำหนักที่น่าสนใจ

5 คลินิกตัดกระเพาะลดน้ำหนักที่น่าสนใจปี 2024

1. Rattinan Medical Center

Rattinan Medical Center เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผ่าตัดลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และมีประสบการณ์มากกว่า 24 ปีในวงการแพทย์ ทีมแพทย์ที่นี่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น American Accreditation Commission International (AACI) และได้รับรางวัลจาก ELSA (Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia) สำหรับความเป็นเลิศในการผ่าตัดกระเพาะอาหาร.

บริการที่โดดเด่น

 • การผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบ Sleeve Gastrectomy
 • การผ่าตัดลดน้ำหนักแบบ Bodytite® liposuction
 • การผ่าตัดเสริมความงามและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

2. โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Hospital)

โรงพยาบาลกรุงเทพมีคลินิกจัดการน้ำหนักที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคอ้วนและน้ำหนักเกิน โดยใช้วิธีการที่ทันสมัยและมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลกรุงเทพยังมีโปรแกรมการผ่าตัดลดน้ำหนักที่ครอบคลุม เช่น การผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบ Laparoscopic Sleeve Gastrectomy และ Laparoscopic Gastric Bypass.

บริการที่โดดเด่น

 • การวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วย Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)
 • การผ่าตัดลดน้ำหนักแบบ Laparoscopic Sleeve Gastrectomy และ Laparoscopic Gastric Bypass
 • โปรแกรมการจัดการน้ำหนักแบบองค์รวม

3. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Bumrungrad International Hospital)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดลดน้ำหนัก โดยมีศูนย์โรคทางเดินอาหารที่ให้บริการการผ่าตัดลดน้ำหนักแบบ Bariatric Surgery และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผ่าน Vitallife Scientific Wellness Center.

บริการที่โดดเด่น

 • การผ่าตัดลดน้ำหนักแบบ Bariatric Endoscopy
 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
 • การผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบ Laparoscopic Gastric Bypass

4. โรงพยาบาลเวชธานี (Vejthani Hospital)

โรงพยาบาลเวชธานีเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก Joint Commission International (JCI) และมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดลดน้ำหนัก โดยมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบ Gastric Bypass และ Sleeve Gastrectomy.

บริการที่โดดเด่น

 • การผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบ Gastric Bypass และ Sleeve Gastrectomy
 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

5. โรงพยาบาลสมิติเวช (Samitivej Hospital)

โรงพยาบาลสมิติเวชมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีศูนย์การผ่าตัดที่ให้บริการการผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบ Gastric Sleeve Surgery และการใช้บอลลูนกระเพาะอาหารแบบปรับได้ (Adjustable Gastric Balloon).

บริการที่โดดเด่น

 • การผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบ Gastric Sleeve Surgery
 • การใช้บอลลูนกระเพาะอาหารแบบปรับได้ (Adjustable Gastric Balloon)
 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

สรุป

การผ่าตัดลดน้ำหนักเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคอ้วนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การเลือกคลินิกที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จและปลอดภัย การพิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ความเชี่ยวชาญของแพทย์ การรับรองและมาตรฐาน รีวิวจากผู้ป่วย และบริการหลังการผ่าตัด จะช่วยให้คุณเลือกคลินิกที่ดีที่สุดสำหรับการผ่าตัดลดน้ำหนัก