โควิด เชียงใหม่

โควิด เชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนประชากรติดเชื้อเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีประชากรหนาแน่นอยู่ทั่วทุกพื้นที่  จึงทำให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และจังหวัดเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อย่างมากมาย จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง สถานที่ต่าง ๆ มีผู้คนหนาแน่น จึงมีความเสี่ยงที่ทำให้การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างรวดเร็ว

สถานการณ์การติดเชื้อ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (4 ส.ค. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 49 ราย ทำให้ยอดรวมสะสมของการระบาดระลอกใหม่นี้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 เป็น 5,757 ราย รักษาหายออกจากโรงพยาบาลแล้ว 4,893 ราย อย่างไรก็ตาม หากนับเฉพาะตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 มียอดสะสมทั้งสิ้น 1,588 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในจังหวัด 987 ราย และติดเชื้อจากต่างจังหวัด 601 ราย ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 49 รายนั้น พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 19 ราย และอีก 30 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด

ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้น 807 ราย ในจำนวนนี้แบ่งเป็นอาการหนัก (สีแดง) 3 ราย, อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 31 ราย, อาการปานกลาง (สีเหลือง) 150 ราย และอาการน้อย (สีเขียว) 623 ราย ซึ่งวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตทำให้ยอดสะสมยังอยู่ที่ 31 ราย สำหรับรายละเอียดผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่นั้น ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนาม 425 ราย, โรงพยาบาลรัฐ 210 ราย, โรงพยาบาลเอกชน 164 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 8 ราย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการคัดกรอง 26 ราย ซึ่งในช่วงเย็นนี้จะมีการชี้แจงรายละเอียดต่อไป

โควิด เชียงใหม่

การฉีดวัคซีนต้านโควิด ของจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนการลงทะเบียนเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 ส.ค. 64 มีผู้ประสงค์ฉีดแล้ว 908,067 คน จากเป้าหมาย 1.2 ล้านคน โดยมีการฉีดวัคซีนให้ชาวเชียงใหม่แล้วสะสม 354,898 โดส แบ่งเป็น แอสตร้าเซนเนก้าเข็มแรก 115,943 โดส, ซิโนแวคเข็มแรก 141,593 โดส และซิโนแวคเข็มที่สอง 97,632 โดส หรือคิดเป็นจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 257,536 คน ยังมีการตรวจโควิด fit to fly อีกด้วย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวันว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 59 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอีก 37 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,410 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 876 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 488 ราย โรงพยาบาลรัฐ 229 ราย โรงพยาบาลเอกชน 151 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 8 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 26 ราย

เชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์  ก๋ำแปงเวียง

จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปิดระบบหมอพร้อมลงและเปลี่ยนเป็นการจองในพื้นที่เพื่อลดปัญหาบางประการ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดช่องทางการจองวัคซีนแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยประชาชนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผ่านเลขพาสปอร์ต และในอนาคตเมื่อวัคซีนมีจำนวนมากพอ ประชาชนก็จะสามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ ทั้งนี้ส่วนกลางจะทำการจัดสรรวัคซีนมาให้เป็นรายสัปดาห์ จึงต้องจองเป็นคิวไว้ ตามพื้นที่อำเภอ เมื่อได้รับวัคซีนมาจะจัดสรรไปตามอำเภอเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามลำดับ

เชียงใหม่สั่งยกระดับคุมโควิด-19 ระบาด ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งควบคุมจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากห้ามเกิน 100 คน พร้อมยกระดับมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ภายหลังพบการนำเข้าของโรค และเกิดการแพร่ระบาดลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในพื้นที่

ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังพบการนำเข้าของโรค และเกิดการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ เพราะมีประชาชนจากพื้นที่ต่าง ๆ เดินทางเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความยากลำบากในการควบคุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 75/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยกำหนดให้การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ จำกัดให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เดินทางข้ามจังหวัด” ไปเชียงใหม่ต้องกักตัวไหม

มีคำถามเข้ามาว่า ถ้าจะไปจังหวัดเชียงใหม่ต้องกักตัวไหม หรือมีเงื่อนไข ข้อกำหนดอย่างไรบ้าง ซึ่งข้อมูลล่าสุด จากแฟนเพจ “ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งเป็นประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 14 ระบุว่า

 

“มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสูดและเข้มงวด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตากและแบบฟอร์มการเดินทางเข้าพื้นที่” ขอความร่วมมือ ดังนี้

  • ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และอ.แม่สอด จ.ตาก
  • ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามคําสั่ง ที่61/2564
  • บันทึกข้อมูลลงใน “CM-CHANA” ไม่น้อยกว่า 24 ชม.ก่อนเดินทางเข้ามาใน จ.เชียงใหม่ และแสดงหลักฐาน การลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ทันที
  • ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที พร้อมบันทึกข้อมูลตามที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
  • ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ อ.แม่สอด จ.ตาก
  • กรณีไม่มีบ้านพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 (Swab) ที่โรงพยาบาลทุกราย และต้องกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ณ สถานกักกันโรคของรัฐ หรือโรงแรมที่กำหนด โดยผู้กักตัวออกค่าใช้จ่ายเอง
  • หากฉีดวัคซีนครบแล้ว ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 และกักตัว เว้นแต่กรณีมีอาการไข้ ไอ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 และกักตัว (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน